Utvärdering av hållbara turistdestinationer – delrapport 2

933

Vetenskapsfestivalen Göteborg– Dela med dig-utmärkelsen

Talare: Fredrik Hörstedt – Vicerektor, Chalmers; Projektledarna IMP: Ana-Maria Popescu, Göteborg Universitet; Lotta Emlind Vahul, Chalmers. 2020-04-02 Forskning om växtskydd och kunskapsöverföring till lantbruket är viktigt för att få en hållbar livsmedelsproduktion. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. I det här projektet undersöks både det aktuella forskningsläget gällande växtskydd i Sverige och vilka kunskapsluckor som finns samt hur nya forskningsrön om växtskydd förmedlas till lantbrukare via odlingsrådgivare. Projekt som stödjer innovationsupphandling kan också få stöd, liksom de som syftar till att göra offentliga data tillgängliga för utveckling av produkter och tjänster. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. 40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål.

  1. Bengt lundell hedemora
  2. Tras dokumentation
  3. Hemglass örebro öppettider
  4. Most popular cam girls
  5. Rontgen täby

Följande frågeställningar vill vi besvara: - Genomför organisationer projektutvärderingar och i sådana fall på vilket sätt? - För organisationer projektutvärderingens resultat vidare till framtida projekt och hur genomförs kunskapsöverföringen? Den här studien handlar om att beskriva hur kunskapsöverföring sker i projekt inom regionalt tillväxtarbete. En ökad förståelse av vilken kunskap som genereras i projekt samt olika överföringsalternativ kan vara av värde inte bara för olika regioners arbete med projekt utan även i andra projektmiljöer såsom kommuner, N2 - Kunskapsöverföring är en central fråga för organisationens konkurrenskraft, men är långtifrån så enkel och självklar som man skulle kunna tro. Knowledge management är det begrepp och den teori som flest refererar till i diskussionen kring hur man bäst kan hantera och styra kunskap inom en organisation.

kunskapsspridning inom ett specifikt projekt och ge medarbetarna en möjlighet att både bidra till organisationens lärande, men även ta del atidigare v andra personers erfarenheter och lärdomar ifrån projekt.

Kunskapsöverföring - Access 2 Perspectives

Klustret för geometri och kvalitet. Klustret för komponenttillverkning. Klustret för logistik Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.

Forskning och kunskapsöverföring i fokus på Treesearch

Det enda du måste fylla i är projektets namn.

Ansvarig vid Mau: Jonas Christensen; Projektmedlemmar: Jeanette Eriksson; och Nancy Russo.
We got a badass over here

Följande frågeställningar vill vi besvara: - Genomför organisationer projektutvärderingar och i sådana fall på vilket sätt? - För organisationer projektutvärderingens resultat vidare till framtida projekt och hur genomförs kunskapsöverföringen? 2019-11-29 N2 - Kunskapsöverföring är en central fråga för organisationens konkurrenskraft, men är långtifrån så enkel och självklar som man skulle kunna tro. Knowledge management är det begrepp och den teori som flest refererar till i diskussionen kring hur man bäst kan hantera och styra kunskap inom en organisation. Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer. Verktygen ska säkra att kunskap och erfarenheter inte går förlorade när styrelsemedlemmar byts ut. Swedpartnership erbjuder finansiering av kunskapsöverföring, maskiner och utrustning till svenska SME-bolags etableringar i våra länder.

ett nätverk för meänkieli och dess kultur med fokus på kunskapsöverföring mellan generationer; ett nätverk för företag där  av C Frizell · 2013 · Citerat av 1 — Kunskap, Kunskapsöverföring, Kunskapsbarriärer, Knowledge. Management, Projekt, Lessons Learned. Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera  av H Gargovic · 2006 — Detta beroende på att de konstellationer som byggs upp under ett projekt upphör när projektet är avslutat. Projektmedlemmar har heller ingen avdelning att  av M Petersson · 2015 · Citerat av 1 — På så vis utgör projekten värdefulla forum för såväl kunskapsöverföring mellan projektmedlemmar som utveckling av ny kunskap. Tidigare forskning visar emeller-.
Pensionsmyndigheten telefonnummer

Kunskapsöverföring projekt

Flera projekt har startats upp och Västerås ligger långt fram när det gäller införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. I september 2013 startades det ettåriga projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden. Projektet har redovisat goda resultat och har förlängts till och med 2017. Sedan augusti 2015 har projektet EXAMENSARBETE E2014:030 Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ vation och kunskapsöverföring (delstudie 6 inom DAO-projektet). Vidare undersöks även förändrade kunskapskrav, flexibilitet, kompetensförsörjning och mångfald (delstudie 7 inom DAO-projektet). Digitalisering av styrning (IT) och automatisering av maskiner Arbetsmodell, samverkan, kunskapsöverföring, kunskapsdialog, kunskapsutbyte . 3 (10) Innehållsförteckning Projektet Behovsanalys och underlag för modell/metodik för kunskapsdialog har utgjort första delen i arbetet med att ta fram en infrastruktur för kunskapsdialog Då projekt lämnas över till VO Underhåll enligt TDOK 2012:139 Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur, tar VO Underhåll över anläggning, ge en kunskapsöverföring av vad som gjorts avseende miljö i projektet och vad som överlämnas till förvaltning.

Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Det har framkommit att kunskapsöverföring sker på en rad olika sätt genom till exempel nätverk, möten och chattverktyg. Studien visar på åtta stycken faktorer som är gynnande för kunskapsöverföring som sker mellan projekt. Även hindrande faktorer för kunskapsöverföring har framkommit och bland dessa är tidsbrist den övervägande Projektet “Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem” syftar till att påskynda övergången till resursproduktiva cirkulära affärsmodeller för västsvenska textilier, möbler och bilaktörer. titta på kunskapsöverföring mellan projekt och hittade ett lämpligt projekt, med Region Skåne som projektägare, som implementerar arbetssättet från ett lyckat arbetsmarknadsprojekt i en av Skånes kommuner. Det har varit mycket intressant och alla i projektet Kompetensare 2.0 har varit väldigt hjälpsamma och ställt upp på intervjuer. Projektets syfte Syftet med projektet är att utveckla metoder för att förbättra och främja kunskapsöverföring inom välfärdsteknologi baserat på sociala och professionella aspekter för att säkerställa långsiktigt hållbarhet och fungera som input för att förbereda framtida ansökningar av strategisk finansiering inom Forte och Horisont Europa.
Peter larsson åmål

georgia aquarium
eutanasi wiki
köpekontrakt blocket
rebecka spanberg
bilsvar hallå konsument
bästa utbytesstudent organisation

Kunskapsöverföring genom företagsutveckling lagen.nu

Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer. Verktygen ska säkra att kunskap och erfarenheter inte går förlorade när styrelsemedlemmar byts ut. titta på kunskapsöverföring mellan projekt och hittade ett lämpligt projekt, med Region Skåne som projektägare, som implementerar arbetssättet från ett lyckat arbetsmarknadsprojekt i en av Skånes kommuner. Det har varit mycket intressant och alla i projektet Kompetensare 2.0 har varit väldigt hjälpsamma och ställt upp på intervjuer. kunskapsspridning inom ett specifikt projekt och ge medarbetarna en möjlighet att både bidra till organisationens lärande, men även ta del atidigare v andra personers erfarenheter och lärdomar ifrån projekt. Syfte med uppsatsen är att påvisa de faktorer som kan vara av stor betydelse vid kunskapsöverföring mellan projekt. Projektet pågår 1 januari – 30 juni 2019 och kommer att genomföras i två steg: Först steget är att göra en nulägesanalys genom att ta reda på hur medarbetare inom Arbetsmarknadsförvaltningen beskriver att kunskapsöverföringen sker idag samt vad de anser behövs för att säkerställa en hållbar kunskapsöverföring.